Ingen retroaktiv ersättning till kyrkvaktmästare

Karlstads stift vill inte gå med på en retroaktiv ersättning till de två kyrkvaktmästare som arbetat gratis i tio år.
Tvisten gäller ersättning för helgberedskap och de fackliga representanterna har krävt att de två vaktmästarna ska få 77 000 kronor var i kompensation. Dessutom finns ett krav om löneökning på 2 500 kronor i månaden. Men nån uppgörelse lyckades inte parterna nå. Förhandlingarna avbröts därför och skickas nu vidare till central förhandling.