Problem kvarstår i färdtjänsten

I snart ett år har det nya färdtjänstsystemet varit i bruk i Blekinge och det har varit många klagomål. En del problem går aldrig helt att undvika, framkom vid ett möte på tisdagen mellan Handikapprådet i Karlskrona och Ann-Sofie Svensson, ansvarig för färdtjänsten på Blekingetrafiken.
Svensson anser att de flesta problemen redan är åtgärdade, men exempelvis problem med förseningar går aldrig att komma ifrån helt, säger hon. Och när det gäller det datasystem som används vid bokningar av resor, och som det har varit problem med från början, är det möjligt att avtalet med det företag som har levererat systemet kommer att sägas upp, framkom det på mötet.