Bönder vill inte betala för vattenskydd

I nästa vecka väntas kommunstyrelsen i Borås fatta beslut om hårdare regler för för att skydda Öresjös vatten.
Men planerna på ett skyddsområde har väckt protester hos lantbrukarna, främst för att de kommer att få betala mer avgifter för alla tillstånd de måste söka för att fortsätta med sitt lantbruk. Mjölkbonden Karl-Johan Lennartsson i Intakan vid sjön Tolken mellan Borås och Ulricehamn, tycker att avgifterna för de extra miljökontrollerna borde bekostas med skattemedel istället. Han är positiv till att dricksvattnet skyddas genom ett skyddsområde, men han tror att bästa sättet att få med bönderna på förändringen är genom uppmuntran istället för att tvinga på dem dyra avgifter.