Många vill starta friskola på ön

Nio nya friskolor planeras på Gotland och nästa vecka ska politikerna i kommunens barn- och utbildningsnämnd ta ställning till ansökningarna.

De ekonomiska förutsättningarna är mycket skiftande.

Donnergymnasiet i Klintehamn, Slite och Göteborg har gått bra ekonomiskt med ett överskått på några miljoner, enligt styrelseordföranden Hans Klintbom.

Hittills har har det inte varit någon utdelning till aktieägarna, men det är inte uteslutet att det kan bli det i framtiden.

Bland de nya mindre friskolorna som planeras är skolan i När där föräldrar vill starta en ideell förening för att starta en skola istället för den som kommunen lagt ner.

Ett annat bolag som vill starta på Gotland är NTI-skolan med en omsättning på 39 miljoner och som tidigare i år köptes av bolaget Academedia.

Samtidigt minskar elevkullarna på Gotland och Donnergymnasiet kan tvingas dra ner om man inte ökar sin marknadsandel i framtide.