Stora mängder miljögifter vid nerlagd läderfabrik

Kring den gamla nedlagda läderfabriken i Klippan finns ett av Skånes allra mest förorenade områden.
Enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av länsstyrelsen skulle det kosta uppemot nio miljoner kronor att sanera marken. 50 000 ton förorenad jord Verksamheten gick i konkurs i slutet av 1980-talet, men kvar i jorden finns stora mängder krom och arsenik. Sammanlagt är ungefär 50 000 ton jord i området förorenad. Länsstyrelsen föreslår nu att kommunen fortsätta utreda området och söka statliga bidrag för att kunna sanera området. Asfalt hindrar läckage just nu Föroreningarna finns för närvarande i jordlager en bra bit ovanför grundvattnet, enligt den konsultfirma som för länsstyrelsens räkning undersökt området. Den asfalt som täcker större delen av området hindrar regnvatten från att tränga genom jordmassorna och sprida föroreningarna vidare till Bäljane å, som går förbi fabriksområdet. Konsultfirman föreslår att de förorenade jordmassorna föses ihop och täcks över noga på plats.