Skolverket granskar konflikten i Karesuando

Skolverkets tillsynsenhet för norra regionen ska snarast ta kontakt med Kiruna kommun för att sätta sig in i vad konflikten handlar om och om kommunen följt lagar och förordningar. Föräldrarna till 25 samiska barn på högstadiet i Karesuando fortsätter att hålla kvar sina barn hemma för att de anser att barnen utsätts för trakasserier på grund av sitt samiska påbrå
Lotta Nordström, som är chef för tillsynsenheten vid Skolverket, säger att barnen har rätt till trygg skolgång och att hon kommer att begära mer fakta om konflikten. Hon säger vidare att det är viktigt att skolan har fungerande handlingsplaner för den här typen av händelser och att det är viktigt att skolan genast tar itu med problemen. För att veta om kommunen känt till konflikten och hur man agerat för att lösa den kan Skolverket komma att begära in åtgärdsprogram, protokoll och anteckningar från möten. Lotta Nordström säger att barnen har en oavvislig rätt att gå i skolan och att det ska var under trygga och bra förhållanden oavsett etnisk t