Tandvårds-centrum på Visby lasarett

Vid årsskiftet kommer den gotländska tandvårdens specialfunktioner att samlas till Visby lasarett.
Folktandvårdens ledning, tandvårdens specialfunktioner och tandvårdsenheten kommer att slås samman till ett mun- och käkcentrum. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tror att sammanslagningen kommer att få flera positiva effekter. Bland annat genom att tandvårdspersonalen får bättre möjligheter till kompetensutveckling, patienterna får bättre tandvård, samtidigt som kostnaderna för vården blir lägre.