Stor irritation i FN över USA:s dokumentkupp

Chefen för FN:s vapeninspektörer, Hans Blix, ska inom kort äta lunch i New York med FN:s säkerhetsråd. Samtalsämnet är förstås det 12 000-sidiga dokument Irak överlämnat till FN, men Blix kommer också att kliva in i en korseld av irritation.
Norge protesterar, Syrien protesterar och USA:s agerande det senaste dygnet kallas för en minikupp. Efter att ha lyckats övertyga säkerhetsrådet om att låta de fem permanenta medlemmarna läsa Irak-dokumentet, lade USA beslag på dokumentet med motiveringen att USA har bättre och säkrare kopieringsutrustning än FN och att det därför var lämpligt att USA delade ut kopior till de andra kärnvapenmakterna. Ett piratdåd slår en arabisk tidning fast idag och Norge som sitter i säkerhetsrådet, men inte är en permanent medlem, protesterar mot att det bara är de fem permanenta medlemmarna, USA, Ryssland, Frankrike, England och Kina som får läsa dokumentet. Men inom kort kan det bli USA:s tur att visa sin irritation. Igår offentliggjordes innehållsförteckningen till det hemliga dokumentet och där framgår det att dokumentet innehåller information om vilka utländska länder och leverantörer som bistått i Irak i försöken att uveckla kärnvapen. Dessa uppgifter kan bli ytterst besvärande för de länderna, vars representanter också kommer att sitta vid lunchbordet idag tillsammans med USA, Kofi Annan och Hans Blix.
Cecilia Uddén, Washington