SMS till alla som ska till folktandvården

Snart kommer folktandvården påminna alla patienter om besökstiden via SMS dagen innan tandläkarbesöket.
Ett försök på några mottagningar i länet har lett till att antalet patienter som uteblir minskat. Dessutom visar en enkätundersökning att patienterna tycker påminnelsen är bra. Folktandvården inför successivt SMS-påminnelser på alla mottagningar och nästa år kommer alla som lämnat sina mobilnummer till mottagningarna få påminnelsen.