Kommunerna ska tvingas ta ansvar för äldre

Regeringen vill tvinga kommunerna att ta ett ökat ansvar för de äldre som ligger på sjukhus fast de inte behöver. Tio år efter att ädelreformen genomfördes i äldreomsorgen görs nu ett försök att få den att fungera ordentligt.
Äldre patienter som ligger kvar på sjukhuset trots att själva sjukvårdsbehandlingen efter till exempel ett benbrott är avslutad, är ett problem, inte bara för den enskilde som tvingas vara kvar i den ganska sterila sjukhusmiljön, utan också för landstingen. Ungefär sex procent av vårdplatserna upptas av personer som inte behöver vara där, drygt 1000 runt om i landet just nu. Det är kommunerna som ska ta över när inte sjukhuset behövs längre, men brister i kontakten mellan landstingens sjukvård och kommunerna har uppmärksammats flera gånger. Nu kommer ett lagförslag från regeringen, stödd av vänsterpartiet och miljöpartiet, som innebär att efter en bättre förvarning från sjukhuset ska kommunerna tvingas att betala för den gamle efter fem dagar. – Vad vi vill klargöra nu det är vilken del av den offentliga sektorn som ansvarar för vad. Man ska inte kunna bli bollad mellan kommuner och landsting av osäkerhet. Det offentliga, kommunerna och lanstingen, har redan ansvaret att se till att det fungerar. Vi vill bara klargöra vilken del av det offentliga samhället som ansvarar för vilken del av vården, säger socialminister Lars Engqvist. Hur kommunerna ska lösa sina problem med att ta emot de gamla svarar Lars Engvist inte på. Förslaget innebär också att det ska göras vårdplaner för patienterna och att kommuner och landsting ska kunna bilda gemensamma politiska nämnder för att klarar samarbetet bättre. Ett samarbete som trots att det är tio år sedan det infördes ännu brister i konstruktionen.
Johan Wangström