Klassmorfar aktuellt i Katrineholm

Katrineholm kan komma att delta i ett Klassmorfarprojekt. Därmed går barn- och ungdomsnämnden emot sitt eget förslag till beslut.
Barn- och ungdomsnämnden i Katrineholm ställer sig bakom förslaget att anställa långtidsarbetslösa män över femtio år, för att arbeta som stödpersoner i låg- och mellanstadiet. Projeketet kostar kommunen 20 000 kronor i år och 50 000 kronor nästa år. Barn- och ungdomsnämnden går därmed emot sin egen förvaltning och sin egen bedömning. De ville avslå förslaget dels eftersom det kan vara svårt att hitta långtidsarbetslösa män över 50 år som är intresserade av jobbet, och dels för att liknande projekt i andra kommuner inte har infriat förväntningarna. Arbetsutskottet tyckte annorlunda och nu går förslaget vidare i kommunbyråkratin.