Stockholms stads bolag har dålig koll på bisysslor

Flera av Stockholms stads bolag har dålig kontroll på de anställdas bisysslor. Därför vet bolagen inte heller om anställda har bisysslor som försvårar arbetet eller konkurrerar med dom kommunala bolagens egen verksamhet.
Det skriver Stockholms stads revisionskontor i en granskning av 13 av Stockholms kommunägda bolag. Den bristande kontrollen gäller om anställda vid sidan av sitt ordinarie arbete exempelvis driver ett eget företag eller har uppdrag för annan arbetsgivare. Revisionskontoret uppmanar nu alla Stockholms stads bolag att kontrollera anställdas bisysslor minst en gång om året.