Straffavgifter om freon för många företag

Drygt 140 företag och andra verksamheter i Stockholm kommer att få betala en straffavgift för att de inte anmält att de använder freon i sina kylanläggningar.
Det skriver Stockholms miljöförvaltning i ett ärende till miljö- och hälsoskyddsnämnden i eftermiddag. Bland de som nu måste betala den så kallade miljösanktionsavgiften finns bland andra flera restauranger och livsmedelsbutiker.