Två myndigheter blir en: Riksrevisionen

Den nya och mer oberoende Riksrevisionen har fått sin nya ledning. Tre personer ska leda den nya myndigheten, som ska börja arbeta till sommaren.
Den svenska statsapparaten omsätter många miljarder kronor. Pengar som vi betalar in med moms och andra skatter som riksdagen eller regeringen sedan beslutar hur de ska användas. Det är revisionens uppgift att granska hur pengarna används; finns det kanske för mycket byråkrati innan den arbetslöse får sin ersättning eller är järnvägsbygget inte tillräckligt effektivt. Idag sker den här revisionen med Riksrevisionsverket som redovisat till regeringen och riksdagens revisorer som redovisat till riksdagen. En enda revision Nu är tanken att en enda, mer oberoende revision med tre chefer ska granska hela processen från regeringsbeslutet till att den arbetslöse får pengen i handen. De ska ge synpunkter till riksdagen och regeringen som eventuellt ändrar lagarna och reglerna. Göran Magnusson är socialdemokrat och vice ordförande i konstitutionsutskottet i riksdagen. Han tror att de tre nya blir mäktigare än tidigare. –De få ju en friare, mer oberoende ställning eftersom de är organiserade under riksdagen. Riksrevisionsverket har ju varit underställd regeringen, men samtidigt demonstrerat en betydande självständighet. Hur kommer det här att märkas i praktiken för gemene man inom ett eller ett par år? –Det är svårt att säga. Men avsiukten är att de tre riksrevisorrerna ska se att skattepengar används på ett bra och effektivt sätt. Ytterst en bra användning av skattebetalarnas pengar. Tre nya chefer De tre som blir chefer för dennya revisionen är Lennart Grufberg som bland annat jobbat på riksskatteverket, Kjell Larsson som jobbat för den europeiska bedrägeribekämpningsbyrån OLAF och Eva Lindström som är budgetchef vid finansdepartementet. Ett av många namn som föll bort var riksrevisinsverkets Inga Britt Ahlenius. –Det är många som inte kom till. Jag vill inte närmare gå in på det, säger Göran Magnusson. Eva Lindström blir alltså en av de nya cheferna för riksrevsionen. –Det viktigaste är att vi kan granska hela beslutskedjan, inte bara myndigheterna utan även beslutsfattandet i regeringskansliet.
Edvard Unsgaard