Alfadjerskolan godkänns av Skolverket

Den muslimska friskolan Alfadjerskolan i Västerås får nu godkänt av Skolverket.
Tidigt i våras fick skolan kritik för att inte ge alla elever det stöd de har rätt till. Men skolan har nu rapporterat bland annat om sin lärarkompetens och sina personalresurser till Skolverket, som bedömer att Alfadjer uppfyller villkoren för att bli godkänd som fristående skola motsvarande grundskola. Därmed har skolan fortsatt rätt till bidrag från elevernas hemkommuner, skriver Skolverket i sitt beslut.