EU-stödet hotas när torsken ökar

Fiskeriverkets provfiskningar i Östersjön visar att torskbeståndet är det största på 14 år. Att tillgången på torsk nu ser ut att vara betydligt bättre än väntat, kan innebära att EU-kommissionen inte kommer att ge EU-stöd till svenska torskfiskare som drabbas av ett fiskestopp.
Bakgrunden är tisdagens besked från Fiskeriverkets Havsfiskelaboratorium om att det aldrig tidigare funnits så bra och stora årskullar av torsk, som de som kläcktes 2000 och 2001. Enligt Jan-Olof Larsson, socialdemokraternas talesman i fiskerifrågor i riksdagen, kan det leda till att EU tycker att beståndet är så bra, att det inte blir något bidrag därifrån. Då får svenska skattebetalare stå för hela kostnaden på ett par hundra miljoner kronor till drabbade yrkesfiskare för uteblivna fångster. Forskare och miljöpartiet oense Enligt Fiskeriverkets forskare finns det nu mellan 80.000 och 100.000 ton lekmogen torsk i Östersjön, men det är ändå långt under den gräns som Internationella Havsforskningsrådet satt för lekmogen torsk. Trots det tycker forskare att man till och med skulle kunna öka torskfisket i Östersjön redan 2004. Miljöpartiet med språkröret Maria Wetterstrand tycker ändå att dagens besked från svenska forskare inte ändrar på någonting. Torskfiskestoppet står fast.
Jan Andersson