Risk att länets polisbåt försvinner

Nu i februari ska remissvaret från länspolisen i Kalmar vara inlämnat på rikspolisstyrelsens förslag att lägga ned sjöpolisen i länet.
Biträdande länspolischefen Johan Dixelius som ska skriva remissvaret säger att han personligen ännu inte tagit ställning till en nedläggning eller ej. Han ska nu väga sjöpolisen mot andra kostnader och se på andra verksamhetsbehov inom polisverksamheten i länet.