Äldre ska vårdas på rätt plats

Regeringen vill öka trycket på kommunerna när det gäller att ta hand om framförallt äldre patienter som är färdigbehandlade men ligger kvar på sjukhus.
Tillsammans med miljö- och vänsterpartiet föreslår regeringen bland annat att kommuner ska tvingas att betala för patienterna fem dagar efter att de är vad som kallas ”utskrivningsklara”. Brister i kontakten mellan kommuner och landsting har uppmärksammats flera gånger, och idag beräknas ungefär sex procent av sjukhusens platser upptas i onödan.