Onödiga läkarbesök

Alltför många patienter får läkarvård i onödan på vårdcentralerna. För nästan hälften av dem skulle det ha räckt med ett besök hos distriktssköterska istället
Det konstaterar en arbetsgrupp bestående sjukskötesrkor på vårdcentralen i Smålandsstenar, som analyserat samtliga besök på Smålandsstenar vårdcentral under en vecka i höstas. Det skriver Landstingets personaltidning Pulsen. Av dom 216 patienter som undersöktes av en läkare under den här veckan, hade det räckt med ett besök hos distriktsköterskan för 95 av dem. Nu ska man försöka styra över de här patienterna till en distrikssköterska istället, så att läkarna får mer tid över för de patienter som verkligen behöver läkarvård.