Svårt att hitta plats för återvinningscentral

Svårigheterna med att hitta en plats för en återvinningscentral för grovsopor i Kolsva fortsätter.
I flera år har Köpings kommun letat efter en lämplig plats, och planerna har fått ändras efter protester från närboende. Kommunen hoppades nu att man hittat en bra plats, vid Bergtorpet, där återvinningscentralen legat tidigare, men nu protesterar de sex hushåll som bor längs tillfartsvägen, som inte vill ha den tunga trafiken inpå knuten. Återvinningscentralen kan gärna placeras där det är tänkt, menar de, men tillfartsvägen måste ha en annan sträckning. De menar att den tunga trafiken på den smala grusvägen lett till sättningar i marken, trafikproblem och buller.