Normallånga väntetider till läkare i Örebro län

Den som behöver träffa en läkare i Örebro län får vänta i genomsnitt tio dagar, det visar siffror från landstingsförbundet. Väntetiden gäller läkarbesök som inte är akuta, och Örebro län ligger ungefär som genomsnittet i landet.
Längst väntetider har patienter som bor i Sörmland, 17 dagar i snitt. Kortast väntetid har man i Östergötlands län, där man får vänta i åtta dagar på att få träffa en läkare, när det inte är akut.