Reklamfilm om glass förbjuds

Företaget Hemglass förbjuds att använda sig av en reklamfilm som särskilt riktar sig till barn.
Används filmen måste företaget betala vite på 400 000 kronor. Det har Marknadsdomstolen beslutat. Också TV 4 riskerar vite om reklamen sänds igen. Reklamen visar en hundliknande figur som öppnar en lastbil full med glasstrutar och är utformad för att tilltala barn, anser Marknadsdomstolen.