Kortast väntetid i Östergötlands landsting

Väntetiderna för att komma i kontakt med en läkare är kortast i landet i Östergötland och på Gotland. Det här visar en undersökning som gjorts av Landstingsförbundet.
Enligt den vårdgaranti som infördes inom primärvården 1996 ska hjälp per telefon eller genom besök ges till patienten samma dag som kontakten sker. Därefter ska en tid hos läkare erbjudas inom åtta dagar. Medelväntetiden i landet för inbokade patienter var över åtta dagar och längst väntetid har Sörmland med en genomsnittlig väntetid på 17 dagar.