Krav på stopp för tankfartyg med enkelskrov

Stockholms Hamn bör omedelbart förbjuda tankfartyg med enkelskrov att angöra Louddens oljehamn i Stockholm. Det krävde Stockholms-Partiet vid Stockholms Hamnstyrelses sammanträde idag.
Oljekatastrofen utanför spanska kusten nyligen orsakades av ett enkelskrovigt tankfartyg som först började läcka och sedan bröts sönder. Stockholms-Partiet kallar de enskroviga tankfartygen miljöbomber och föreslår att de omedelbart förbjuds i Stockholms hamn.