Vanligare med psykiska sjukskrivningar i Uppsala

Det är vanligare att folk sjukskrivs för psykiska besvär här i länet än i landet som genomsnitt. Det visar en undersökning som Riksförsäkringsverket har gjort.
Men det betyder inte att folk är psykiskt sjukare här, vad man blir sjukskriven för beror lika mycket på omgivningen som patienten och läkaren. - Det beror givetvis på vilken social acceptans man har för den här typen av sjukdomnar i det område där man bor, det säger Peter Fichtel ansvarar för hälsofrågorna på akademiska sjukhuset. Ofta är sjukdomsbilden komplex, en utmattningsdepression kan också dölja ryggont, liksom ett ryggont kan dölja en utmattningsdepression, och vad man sedan sjukskrivs för kan alltså bero lika mycket på vad som är accepterat i den staden eller det länet där man bor, vilket lätt ger intrycket att sjukskrivning egentligen är rätt godtyckligt. I landet som helhet har var fjärde långtidssjukskriven fått diagnosen psykiska besvär, i Uppsala var tredje trots att skillnaderna kan vara negativa, att folk får fel behandling, anser inte Peter Fichtel att målet är att skillnaderna ska bort. - Målet är väl att folk mår bra, och att de ska vara i gång i sysselsättning och isåfall kanske det spelar mindre roll vad det står på sjukintyget, säger han.