Inget beslut om akuten vid Bollnäs sjukhus

Under i stort sett hela dagen har landstingsfullmäktige diskuterat oppositionens motion om att behålla akutkirurgin i Bollnäs. Efter många hetsiga inlägg och inte minst stor förvirring kring vad som egentligen menas med akutkirurgi ajounerade sig fullmäktige strax efter klockan 17 utan att de lyckats komma till beslut i frågan om hur akutmottagningen vid Bollnäs sjukhus ska se ut i framtiden.
Under pågående debatt överraskade landstingsrådet Ingrid Liljegrääs med att plötsligt föreslå att frågan om hur det akuta mottagandet ska gå till i Bollnäs skulle bollas tillbaka till landstingsstyrelsen för en ny beredning. Liljegrääs föreslog fullmäktige att avslå motionen med det särskilda yttrandet om att frågan ånyo skulle utredas. Oppositionen ajounerade sig då för att diskutera förslaget men då de efter drygt en timmes tid kom tillbaka från sina interna överläggningar var det kalla handen. Strax därefter ajounerade sig hela fullmäktige för dagen och imorgon, onsdag, blir det fortsatt debatt och förhoppningsvis så småningom beslut i frågan.