Polskt förhandlingspel in i det sista

Förhandlingarna mellan EU och de tio nya ansökarländerna går in in den verkliga slutfasen inför Köpenmansmötet på torsdag den här veckan. Och det börjar nu bli allt klarare att ett land skiljer ut sig när det gäller att stå på sig med sina hårda krav.
Det är det största av de tio ansökarländerna, Polen, som skiljer ut sig. In i det sista kräver de polska förhandlarna högre budgetstöd, mer jordbruksstöd, högre kvoter för jordbruksproduktionen. Och kritikerna inom EU säger en aning bestört att Polen kombinerar engelsk EU-skepsis med fransk arrogans och spansk brutal förhandlingstaktik. Danmarks statsminister uppgiven I måndags sa Danmarks statsminster Rasmussen uppgivet att man inte kan komma med 20 nya krav, när tiden att förhandla krymper. ”Den som inte vill vara med behöver inte heller”, avslutade han med klar adress till de polska förhandlarna. Det finns gott om politiskt sprängstoff i Polens bud, som främst handlar om att höja stödet till jordbruket. EU:s bud på 25 procent av subventionerna det första året och en gradvis höjning under tio år, tills de nya länderna skall ha nått upp till de gamlas nivå, det budet vet de polska förhandlarna att de får svårt att komma hem med. Förhandlingsbudet kallade förolämpning Polens jordbruksminister Kalinowski kallade det för en förolämpning i våras. Han representerar bondepartiet PSL som sitter i koaltionsregering med socialdemokraterna.Kommer han hem med ett för lågt bud till Polens bönder riskerar hans väljare att gå till populistiska Självförsvar, partiet som leds av bondledaren Lepper, en hård EU-kritiker. Politiskt taktikspel på hemmplan Vissa tolkar nu Polens oväntat hårda, i många fall orealistiska hållning som ren taktik, där man efter avslutade förhandlingar till oppositionen hemma i alla fall kan säga ”Vi gjorde vad vi kunde vi satte oss på tvären så mycket det gick”. Skräcken för många nuvarande nettobetalare i EU, dvs de länder som betalar mer än de får in av eu, det är att polen lyckas skriva upp jordbrukssubventionerna till och med över de 40 procent som Danmark föreslagit. Blir det så då har redan Portugal och Grekland hotat med att de också vill skriva upp de nuvarande ersättningsnivåerna för de gamla länderna något som är en skräck för till exempel Tyskland och Sverige som försöker sänka jordbruksstödet Polen spelar ett högt spel på många plan.
Gunnar Bolin, Berlin