Massavgångar bland italienska rektorer

Rektorerna för 80 italienska universitet avgick på tisdagen i en samfälld aktion mot regeringen Berlusconis nedskärningar i utbildningsbudgeten.
Enligt det italienska budgetförslaget skärs anslagen till universiteten nästa år ner med 200 miljoner euro, alltså 1,8 miljarder kronor. En talesman för rektorerna som hoppar av säger att de italienska universiteten befinner sig nära en total kollaps.