Exportrådet skriver ner prognos

En svagare efterfrågan i omvärlden gör att Exportrådet skriver ner prognosen för exportökningen för nästa år. Orsaken är den inbromsande internationella högkonjunkturen. (Radiosporten)

– Ja, vi ser ju då en något dämpad utveckling under den närmaste tiden och det kommer att påverka bedömningen för 2008 runt om i världen. Det gör att vi landar på lite svagare exporttillväxt än vad  kanske många hade förväntat sig, så  2008 blir ett mellanår, säger chefekonom Mauro Gozzo vid Exportrådet, i sin senaste marknadsöversikt.

Svagare efterfrågetillväxt
I sin senaste marknadsöversikt fram till och med 2009, håller Exportrådet fast vid att den svenska exporten ökar med sex procent i volym under resten av året. Men för nästa år dras prognosen ned med en halv procentenhet till fem procent.

Detta eftersom man enligt Mauro Gozzo ser en något svagare efterfrågetillväxt i framförallt Nordamerika som också påverkar andra marknader, och främst då Europa.

Om oron fortsätter kan det bli så att företag skjuter på sina investeringar. Men enligt Mauro Gozzo är förväntansbilden fortsatt hög inom industrin och det krävs mycket för att dämpa den. Däremot ska man ha stor respekt för kreditåtstramningar.

– Det leder ju till att lån inte beviljas både när det gäller företag och hushåll. Det kan ju alltid få ganska dramatiska effekter för den enskilde, men därmed också  påverkar det naturligtvis eknomin i stort så att det är ju viktigt att man tar det på allvar. 

Enligt Mauro Gozzos prognos kommer kreditåtstramningen i USA  att dämpa tillväxten fram till andra halvåret nästa år.

Finns risker
Därefter kan det bli en återhämtning. Men det finns ju alltid risker understryker han, risker som dock kan bli begränsade genom att centralbankerna tar kontroll.

– Där tror jag att centralbankerna kommer att agera och se till att det inte får sprida sig. Vi utgår därför från att vi kanske får lite dämpad utveckling ett tag framöver, men att det sedan kan ta lite mer fart längre fram. Vi ser inte att risken för en konjunkturnedgång de närmaste två åren är särskilt stor, säger Mauro Gozzo Exportrådet. 

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se