USA hotar med kärnvapen

Den amerikanska regeringen hotade i går Irak med användandet av kärnvapen, om Irak skulle välja att använda sina egna massförstörelsevapen.
Hotet finns i förtäckt form i en rapport som redogör för vilken strategi USA har om landet blir angripet med kärn- eller biologiska vapen eller kemiska stridsmedel. Denna strategirapport har inte uppdaterats av någon amerikansk regering sedan 1993. Det sex sidor långa dokumentet hävdar bland annat, att hotet om att använda kärnvapen är ett väsentligt element, när det gäller att skydda USA och dess allierade mot angrepp med massförstörelsevapen.