Blandade känslor på förskolorna när det gäller vårdnadsbidraget

En del enskilda förskolor känner oro för att mista barn och därmed förlora pengar när vårdnadsbidraget nu blir verklighet.

Igår kom beskedet att det nästa sommar blir möjligt för kommunerna att införa vårdnadsbidrag.

Det är framförallt kristdemokraterna som drivit frågan men en del enskilda förskolor med kristna värderingar diskuterar nu vad vårdnadsbidraget kan leda till.

Åsa Ericson som är föreståndare vid Kyrkbackens förskola i Hakarp.

-Om familjerna väljer vårdnadsbidrag betyder det färre yngre barn och fler äldre på förskolorna. Vad det innebär för förskolorna är svårt att säga idag, säger Åsa Ericson.

Ett scenario skulle kunna bli att många förskolor kan hamna i ekonomiska svårigheter till följd av den nya reformen med införandet av vårdnadsbidraget.

Anledningen är att förskolorna får mer betalt för de yngre barnen än för de äldre. Det skiljer hela 36.000 kronor om året mellan ett barn som är ett till tre år och ett som är tre till sex år.

En förskola kan komma att förlora flera hundratusen kronor om året om det vill sig riktigt illa. Och med mindre resurser kan större barngrupper och färre personal snart komma som ett brev på posten.

-Man ska täcka dagar, och det ska finnas personal tillgänglig. Och det är viktigt att det kan behållas en bra pedagogisk verksamhet ute på förskolorna, något som kräver både personal och lokaler, säger Åsa Ericson.

Ulla Norburg, rektor på Kungsportens förskola i Huskvarna var med när en liknande reform kom under 90-talet, när borgarna sist styrde, och då rullade verksamheten på i stort sett som vanligt.

-Som jag minns det så blev det ingen större skillnad. Vi hade ingen brist på barn, säger Ulla Norburg.

Ulla Norburg är positiv till vårdnadsbidraget och tror inte att det kommer att innebära en så stor förändring för förskolorna.

-Det är naturligt att vi får välja elbolag, telebolag och skolor och då måste vi också få välja hur länge vi vill vara hemma med båra barn, säger Ulla Norburg.