Platsbrist och fler inställda operationer

Universitetssjukhuset MAS i Malmö fortsätter att ställa in planerade operationer. I dag, onsdag kommer ett dussintal planerade operationer att ställas in.
Skälet är brist på vårdplatser, vilket bland annat beror på att en avdelning har stängts efter ett utbrott av det smittsamma caliciviruset som orsakar så kallad vinterkräksjuka. Bristen på vårdplatser på sjukhuset ställer också till det för akutmottagningen. - Här är en väldigt pressad situation just nu. Vårt stora problem är att när vi har färdigbehandlat patienterna här nere på akuten och tagit beslut om att patienten behöver läggas in så har vi inga platser att tillgå eftersom det är fullt överallt på sjukhuset, säger Camilla Nyström, ledningssjuksköterska på akuten på MAS. Det innebär att de patienter som kommer till akuten som inte är livshotande sjuka får stå tillbaka och de kan få vänta från åtta timmar och längre. Ett sätt att minska platsbristen är ställa in planerade operationer. Den senaste veckan har ett 30-tal operationer skjutits upp, idag ytterligare ett dussintal. Beläggningen är alltid högre på hösten och grundproblemet är att man redan från början har för få platser. Något man påtalat länge. Socialstyrelsen konstaterade efter sin tillsyn i slutet av april att sjukhuset har för få vårdplatser och krävde då att sjukhuset skulle lämna en plan för hur man skulle lösa situationen. - Vi behöver minst 20 nya platser för akut sjuka människor och det svaret har vi lämnat till både socialstyrelsen och regionen. Nu har vi fått reda på att regionstyrelsen har ett sammanträde den 23 januari och det är vår yttersta förhoppning att de tar upp den här frågan då, för dessa platser behövs, säger chefläkare Björn Carlborg.