Svårt klara minskade utsläpp

EU:s medlemsländer kommer att få svårt att klara klimatmålet i Kyotoprotokollet - det vill säga att minska utsläppen med 8 procent till 2012.
Det visar en rapport från EU:s miljöbyrå. Med nuvarande förslag till åtgärder minskar utsläppen bara med drygt hälften - 4.7 procent. Mest ökar utsläppen från trafiken - under de senaste tio åren med nära 20 procent. EU:s miljökommissionär Margot Wallström säger till ekot att man måste arbeta med trafikpolitiken för att föra över trafik från väg till järnväg. Det behövs också ekonomiska styrmedel i form av vägavgifter och kilometerskatt för att minska trafiken, säger Wallström.