Tierp går back

Tierps ekonomi går just nu minus, sex miljoner kronor i underskott visar prognosen inför årets slut. De två kommunalråden ser olika på situationen. Kommunalråd Bengt-Olov Eriksson (s) är inte orolig.

- Vi hade prognoser som såg ganska mörka ut för ett år sedan, men landade ändå på ett ganska kraftigt plus.

Men oppositionsråd Catarina Deremar (c) är av annan åsikt.

- Jag tror inte man kan önska sig det läget hela tiden eller gå och hoppas på det läget, utan man måste vidta åtgärder. Vi vet ju att skatteprognosen ser något bättre ut nu men för det så har vi stora kostnader för verksamheten.

Det är framförallt individ- och familjenämnden som går back, med 15 miljoner kronor minus hos Resurscentrum. Där är man efter en lång tid på efterkälken nu mer ikapp med köerna i hanteringen och utredningen av barn som far illa. Och nu börjar det kännas av i Tierps plånbok.

Till skillnad från sin politiske motståndare är Catarina Deremar inte lika hoppfull om att närma sig en ekonomi i balans till årskiftet och syftar just på Resurscentrum.

- Vi måste både jobba med de ärenden vi har och samtidigt utveckla tidigare insatser och då blir det också en kostnad där. Vi kommer under ganska lång tid få dras med det här ekonomiska läget. Vi kommer inte hinna ställa det tillrätta under 2007 och jag tror säkert att 2008 behövs också.

Catarina Deremar tror att det är inom skolan och äldreomsorgen kommunen kan spara, vilket kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson delvis håller med om.

- Det är ett uppdrag till produktionsledningen att se över det. I grundskolan minskar antalet elever, så där måste man anpassa kostymen och det gäller naturligtvis även inom handikappomsorgen.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se