Goodjetresenärer kan kräva ersättning

Sedan flygresearrangören Goodjet ställt in sina flygningar på nytt, uppmanar nu Konsumentverket resenärer som bokat biljetter med bolaget att kräva ekonomisk ersättning.
Ställföreträdande konsumentsombudsman Marianne Åbyhammar säger att Goodjet har skyldighet att betala tillbaka biljettkostnaderna. Hittills har Goodjet endast lovat att resenärerna får nya biljetter så snart flygningarna kommer igång igen, vilket enligt Goodjet ska ske senast i mitten av januari.