Sverige ska själv sköta regionalpolitiken (mp)

- Sverige ska sköta regionalpoltiken, inte EU. Det säger miljöpartiets språkrör Peter Eriksson om strukturfondspengar.
- Det är för stor rundgång på pengar mellan Sverige och EU, låt den svenska staten bedriva regionalpolitiken istället. Det säger miljöpartiets språkrör Peter Eriksson från Kalix om förslaget till förändring av EU:s regionalpolitik som oppositionen i riksdagens näringsutskott, med miljöpartiets stöd, väntas ta nästa vecka. Förslaget har väckt kritik bland socialdemokratiska riksdagsledamöter för att Norrbotten och Västerbotten därmed skulle gå miste om miljardbelopp i jobbskapande strukturfondspengar. Det är något som Peter Eriksson inte håller med om.