"Betydande fel i sjökort över Mälaren"

Efter ett fartygs grundstötning i somras har betydande brister i sjökorten över Mälaren upptäckts.
Fartyget Neptunus gick på grund i den så kallade Mälarleden som binder samman Södertälje, Västerås och Köping. Mätningar visar också att vattendjupet på flera ställen längs leden var grundare än vad sjökortet anger. Denna information stannade dock på Sjöfartsverket och nådde aldrig lotsarna, skriver Norrköpings Tidningar. Nu ska en granskning av sjökorten över fartygsleden i Mälaren inledas.