Köerna inom sjukvården minskar

Köerna inom kvinnosjukvården i Norrbotten har nu äntligen börjat minska. Första december hade kön minskat med över hälften från årets början och väntetiden sjunkit med flera månader.
En förklaring till trendbrottet är de statliga kökortningspengarna på en miljon kronor, som innebär att det i år gjorts 100 extra operationer av inkontinens och livmoderframfall. - Kvinnokliniken i Kiruna står för 30 procent av de extra operationerna av inkontinens, enligt länssamordnaren Yvonne Stenberg, verksamhetschef i Kiruna. Men det är inte bara kökortningspengar som är förklaringen. Även vid Sunderby sjukhus, där man inte fått såna pengar än, så har kön minskat genom att vakanta läkartjänster tillsatts. Men väntetiderna är fortfarande långa, upp till tre år för vissa operationer. Elsa Lehtonen, enhetschef vid kvinnokliniken i Sunderbyn, tror dock att kön kan minska ännu snabbare efter årsskiftet. Då blir det en gemensam väntelista för hela kvinnosjukvården i länet och patienterna kan välja var de vill opereras. En modell som redan i år lett till att kvinnokliniken i Kiruna opererat bort en del av kön i Gällivare. -Det ser ljust ut, säger Elsa Lehtonen. Samordningen och extra kökortningspengar även de två kommande åren kommer att korta våra köer ordentligt även nästa år.