Arvodeskommitté ska besluta om löner

Kommunstyrelsen i Eskilstuna beslutade på tisdgaskvällen att tillsätta en Arvodeskommitté som ska fatta beslut om politkernas löner.
Kommitténs uppgift blir att komma fram till vilken lön de förtroendevalda politikerna ska ha. Kommittén ska bestå av en representant från varje parti som varken sitter med i fullmäktige eller har nämnduppdrag i kommunen. Om sex månader ska arvodeskommittén säga sitt om politikernas löner i Eskilstuna.