Sköterskor stämmer kommun på 600 000

De tre undersköterskor som på egen hand fick driva äldreboendet Solgläntan åt Nässjö kommun, stämmer nu kommunen på 600 000 kronor i skadestånd och uteblivna löner.
De tre sköterskorna fick ta över äldreboendet av Nässjö kommun men försöket fick avbrytas, bland annat sedan sköterskorna höjt sina egna löner kraftigt. Sköterskorna hävdar nu att Nässjö kommun gjort sig skyldig till avtalsbrott och kommer inte parterna överrens så möts man i tingsrätten till våren, skriver Smålandstidningen i dag.