Sot och stoft besvärar Oxelösundsbor

Moln av sot- och stoft har flera gånger svept in över centrala Oxelösund. Stoftet kommer från hamnen och smutsar ner hus och bilar och är besvärande för personer som har allergier eller astma.
Ulla-Britt Kärnberg bor i en villa mitt i Oxelösund. I 17 år har hon levt med att malm- och koldamm då och då blåser in från hamnen och lägger sig som ett tunt lager över huset. Det är besvärligt att städa och ännu mera besvärande för Ulla-Britts man som har astma. Två gånger under de senaste veckorna, har höga värden av stoft registrerats i Oxelösund. Totalt i år har höga halter stoft uppmäts tretton gånger i Oxelösund. Stoftet kommer från hamnen. När malm och kol som ska till SSAB lossas, uppstår stora dammoln, som blåser in över Oxelösund. Tor Borinder, chef på enheten för miljöfarlig verksamhet på Naturvårdsverket, säger att mal- och koldammet framför allt smutsar ner. Men dammet kan också påverka människor. Svante Thorhuus är teknisk chef i Oxelösunds Hamn och han säger att damm uppstår när det är minusgrader ute och malmen och kolet inte kan spolas med vatten, innan det lossas från fartygen.