Oljeskadade fåglar dör varje vinter

Varje vinter dör tiotusentals fåglar sedan de skadats av olja i Östersjön. Det utan att några stora oljeutlsäpp har gjorts.
Daniel Bengtsson som är platschef på Ottenby fågelstation på södra Öland säger att det där är vanligt att man hittar fåglar som sökt skydd sedan de skadats av den olja som fartyg släpper ut. Det är framför allt på vintern fågeln skadas. Från början av december upptäcks skadade fåglar nästan dagligen, sedan blir det bara fler ju längre vintern lider. Bland annat för att många fåglar övervintrar just i de områden där oljan ofta släpps ut från fartygen.