Bror vill avvisa nytt bygglov i Havdhem

Avvisa det nya bygglovet för vindkraftverket vid Bols i Havdhem - och besluta om böteshot om verket inte rivs omedelbart. Det hävdar folkpartisten Bror Lindahl, eftersom ägarna vägrar riva vindkraftverket.
Vindkraftverket fick bygglov och hann sättas upp, men bedömdes sedan bullra för mycket. Ärendet gick ända upp i Regeringsrätten som fastslog att verket skulle rivas. Sista datum var den 10 december, alltså igår. Men både ägaren och vindkraftbolaget Siral System vägrar nu riva verket. Istället har de ansökt om nytt bygglov där tekniken i verket föreslås ändras. Vindkraftbolaget funderar också på att kanske driva ärendet vidare ända till Europadomstolen för att pröva om de bullermätningar som gjorts verkligen är korrekta. Men den aktuella frågan nu är alltså om det kan ges ett nytt bygglov, något som Bror Lindahl menar borde vara omöjligt eftersom nuvarande regelsystem är strängare när det gäller avstånd till boende.