Utsläppen minskar bara med hälften

En ny rapport från EU:s miljöbyrå visar att EU-länderna kommer att få svårt att klara av att minska utsläppen av växthusgaser med åtta procent till 2012. Med nuvarande åtgärder och förslag till åtgärder i Kyotoöverenskommelsen kommer utsläppen bara att minska med 4,7 procent.
EU:s miljökommissionär Margot Wallström känner oro. – Det kommer inte att räcka att fortsätta som tidigare,säger Margot Wallström. Det måste till kraftfulla åtgärder för att vi ska nå vårt åtagande under Kyotoprotokollet. Hur verksam handeln med utsläppsrätter mellan olika kol-, olje- och gaseldade anläggningar kommer att bli, återstår att se. Sverige, Tyskland och Storbritannien ligger relativt bra till för att klara målen. För Österrike, Belgien, Danmark, Holland och Spanien ser det sämre ut. Utsläppen ökar från trafiken Minskningar sker framför allt genom att man går över från kol och olja, till gas. Men de utsläpp som ökar allra mest är från vägtrafiken. De senaste tio åren har trafikens utsläpp av koldioxid ökat med nära 20 procent och väntas fortsätta öka. Men trafikpolitiken är också den sektor som är svårast att styra. Trenden i hela Europa är att flytta gods- och persontrafik från järnväg till landsväg. EU:s miljöbyrå visar att också EU:s ansökarländer följer samma mönster. Att sätta upp gränser för biltrafiken stöter genast på hårt motstånd. Det visar bland annat diskussionen om trängselavgifter i Stockholm. Margot Wallström tror att det blir nödvändigt med ekonomiska styrmedel i trafikpolitiken.
Ingrid Gustavsson