Stort underskott för Mittuniversitet

Mittuniversitetet går mot ett underskott på 12 miljoner kronor. Enligt budget hade universitetet räknat med underskott på 2,5 miljoner men underskottet blir alltså betydligt större.

Universitetsdirektör Robert Hemmingsson säger till Radio Jämtland att läget är bekymmersamt.

Universitetsledningen hoppas nu på många studenter för att få in mer pengar.

Det exakta underskottet kan sättas först när antalet studenter är klart.