Helgöppet på bårhuset i Visby

Det blir ingen stängning av bårhuset på Visby lasarett på kvällar och helger. För att spara pengar hade hälso- och sjukvårdsnämnden som förslag att begränsa öppettiderna på bårhuset.
Men chefläkaren Ingrid Taylor tycker att bemötandet av anhöriga har stort symbolvärde för sjukvården och att ett dåligt omhändertagande kan få långtgående konsekvenser. Och nu säger hälso- och sjukvårdsnämnden att anhöriga också i framtiden ska få möjlighet att ta avsked av avlidna anhöriga utanför kontorstid.