Eksjö får ny terrorutbildning

Efter terrorattacken 11 september i USA, startas nu en ny utbildning i bland annat Eksjö där värnpliktiga ska utbildas i biologiska och kemiska stridsmedel.
Terrorhoten gör att försvaret måste ha den här kompetensen, tycker försvarsdepartementet som tagit initiativ till utbildningen som kan starta nästa år. Det skriver Västerbottens Folkblad.