Migrationsverket ska utreda all sin verksamhet

Kritiken mot förhållandena på flyktingförläggningen i Säffle häromdagen leder att Migrationsverket nu ska inleda en total översyn av verksamheten på alla sina förläggningar.Det lovar generaldirektören Lena Häll Eriksson enligt Svenska Dagbladet.
Migrationsverket måste erbjuda svenskundervisning, praktik och samhällsstudier. Dessutom har alla asylsökande rätt att jobba medan de väntar på besked. Enligt Riksrevisionsverket deltar knappt hälften av alla asylsökandei landet i någon form av organiserad verksamhet.