Allt fler rymmer från Östragård

Antalet rymningar från Östragårdsanstalten i Vänersborg fortsätter att öka. Hittills i år har 66 intagna rymt, det är 7 fler än förra året och mer än dubbelt så många som för två år sen.
Det har blivit allt svårare för Östragårdsanstalten att hålla kvar de intagna fångarna. Östragård är en öppen anstalt, det finns inga stängsel eller fängelsemurar. Men tanken är förstås att de intagna ska stanna kvar under hela fängelsetiden. Men hittills i år har 66 intagna rymt. Det är 7 fler om man jämför med förra året. Jämför man med för två år sen, är det dubbelt så många som rymt. För två år sen rymde 26 fångar från Östragård. Anledningen till att allt fler intagna rymmer det är att fel sorts fångar hamnat på de öppna anstalterna. När de slutna anstalterna är överfulla, tvingas kriminalvården placera även lite grövrre brottslingar på de öppna anstalterna. Det kan till exempel handla om drogberoende personer. Kriminalvården i Vänersborg ser allvarligt på att allt fler rymmer från Östragård . - Det ska inte vara så många rymningar på ett år säger Ragnar Nilsen, som är säkerhetsinspektör. Och ökningen från 26 rymningar för två år sen till årets 66 förklarar han just med att landets fängelser är överbelagda. Ett problem som även Östragård stött på under året. Det har varit mer eler mindre fullbelagt. Idag sitter 110 intagna på Östragård, anstalten har 116 platser. Karin Ivarsson