Generaldirektör i strid med lantmäteriet

Generaldirektören Claes Ljungh från Uppsala, som nyligen anklagats för svartbygge på en ö utanför Öregrund, har i andra fastighetsfrågor agerat så aggressivt att lantmäterikontoret i Uppsala inte längre vill hantera hans ärenden. I stället hänvisas han till en tjänsteman i Norrtälje för sin fortsatta kontakt med Lantmäteriet.

- Vi kände att vi hade kört fast i kommunikationen. När det var ett nytt ärende på gång, så undersökte jag om vi kunde hitta en medarbetare från ett annat kontor, som kunde starta från noll i de här kontakterna, säger överlantmätaren Per Johansson.

I förra veckan så avslöjade Upplandsnytt att byggnadskontoret i Östhammar anser att Claes Ljungh kan ha gjort sig skyldig till ett svartbygge på ön Alören utanför Öregrund. I dag kan vi berätta att Ljungh också tidigare fått myndigheterna på sig för sina markaffärer.

Det gäller ett köp som Claes Ljungh ville göra av en grannes andel i en samfällighet på Gräsö inom strandskyddsområde, ett ärende som Ljungh drev ända upp i Högsta domstolen men förlorade i samtliga instanser, i Högsta domstolen nekades prövningstillstånd.

Trots att det ärendet avgjordes redan 1996, för elva år sedan, och trots att en av instanserna, fastighetsdomstolen, i sin dom slog fast att Ljunghs överklagande var ”uppenbart ogrundat”, så har Ljungh fortsatt att agera för att komma över just den markbiten.

Ljungh har under åren vid ett flertal tillfällen tagit kontakt med chefer inom Lantmäteriet för att ändå försöka driva igenom sin vilja, trots att markförvärvet redan prövats och avvisats i domstol.

Bland annat har Ljungh, som i dag är generaldirektör för kammarkollegiet, tagit kontakt med sin generaldirektörskollega på Lantmäteriet, och flera personer inom Lantmäteriet som Upplandsnytt talat med har uppfattningen att Ljungh använt sig av sin maktposition för att försöka få Lantmäteriet att vika sig för hans vilja i ett privat ärende.

Lantmäteriets generaldirektör Stig Jönsson bekräftar att han för en tid sen blev uppringd av Ljungh, elva år efter att markärendet avgjorts i domstol.

- Han kontaktade mig och uttryckte kritik över vår hantering av tidigare ärenden, som sedan lång tid tillbaka är avslutade. Han tycker inte han har fått det bemötande som han förväntat sig av oss.

Under åren har Claes Ljungh förvärvat två andra grannfastigheter på Gräsö, och han har nu låtit förstå att det kan bli aktuellt med en ny ansökan om att förvärva samma markbit som han blev nekad att köpa 1996. Köpet av de två grannfastigheterna kan innebära nya förutsättningar, och därmed en ny chans att få rätt.

Men Claes Ljunghs ovilja att acceptera det tidigare utslaget har lett till mycket ansträngda relationer till Lantmäterikontoret i Uppsala, och därför har Lantmäteriet alltså bestämt att Ljunghs kontakt med myndigheten när det gäller markaffärerna på Gräsö ska skötas av en handläggare i Norrtälje.

Att flytta handläggningen av ett ärende på det sättet är mycket ovanligt, generaldirektören Stig Jönsson känner inte till något annat fall där man behövt ta till en liknande åtgärd.

Claes Ljungh själv bekräftar att han tagit kontakt med generaldirektören på Lantmäteriet.

- Jag har talat med Stig Jönsson om det här; jag har talat med många om det här, för att det här är enligt de flesta inte ett riktigt beslut.

Claes Ljungh tycker inte att han gjort något fel som fortsatt att försöka få igenom sin vilja i sakfrågan, trots att ett avgörande redan har skett i domstol.

- Jag har inte vidtagit några som helst oegentligheter i det här ärendet.